Het klimaat verandert en dat weet iedereen. De gevolgen hiervan kunnen voor Nederland wel een drastisch uitpakken. Althans, als er geen maatregelen worden genomen om deze gevolgen tegen te gaan. De voorzitter van de Unie van Waterschappen weet dat water de meest prominente boosdoener zal zijn voor Nederland. Hij zegt dat vrijblijvende maatregelen onvoldoende zullen zijn en dat een gezamenlijke aanpak met gemeenten, bedrijven en particulieren noodzaak is.

 

Deltaprogramma 2017

Vandaag is het prinsjesdag en zijn onder andere de plannen bekend gemaakt hoe om te gaan in de toekomst met de stijging van de zeespiegel en de klimaatverandering. Zware regenbuien kunnen er relatief eenvoudig voor zorgen dat Nederlandse rivieren en riolen overstromen. Het plan van aanpak staat nauwkeurig beschreven in het Deltaprogramma 2017, waarbij elk potentieel overstromingsgebied de toekomstige maatregelen worden beschreven.

 

Amsterdam kwetsbaar

In het Deltaprogramma zijn de aanpak van alle potentiële overstromingsgebieden beschreven. Onze hoofdstad is kwetsbaar, heeft een beperkte flexibiliteit en kleine gebeurtenissen kunnen al grote gevolgen hebben. Het belangrijkste is dat water op een efficiënte manier wordt afgevoerd naar de Waddenzee. Hiervoor zijn concrete plannen gemaakt die staan beschreven in het Deltaprogramma 2017.

 

Waterpleinen

In 2013 werd het eerste waterplein geopend in Rotterdam en onlangs is er weer één bijgekomen in Tiel. Op droge dagen kan dit plein worden gebruikt om te voetballen, basketballen, skaten of als hangplek fungeren. Terwijl bij stevige hoosbuien het plein gebruikt kan worden als opvang van overtollig water.

Waterpleinen leveren uiteraard slechts een kleine bijdrage, maar alle kleine beetjes helpen. Zo zijn er vele andere kleine beetje die de uiteindelijke wateroverlast kunnen beperken. Zo zijn er vele Nederlanders die hun steentje willen bijdragen en bijvoorbeeld hun tuin zo veel mogelijk 'rainproof' maken.

 

Rainproof Amsterdam

Uit dit idee is het project 'Rainproof Amsterdam' ontstaan. Met dit door de overheid gesubsidieerde project, wil men burgers bereiken en hen laten inzien wat de ernst is en wat ieders bijdrage kan zijn aan dit toekomstig probleem.

Op de site van Rainproof Amsterdam kunt u zien wat u kunt betekenen voor de stad en op iswater.nl kunt u audiovisuele voorbeelden zien van mensen die hun steentje willen bijdragen om de wateroverlast tegen te gaan.


bron | 20-09-2016 @16:13