Minister van Economische Zaken Henk Kamp heeft een onderzoek uit laten voeren om een plan te maken voor het sluiten van de resterende 5 kolencentrales in Nederland. Het plan is reeds gelekt en het blijkt dat de CO2-uitstoot van Nederland (maar liefst) 31 procent afneemt, als de laatste 5 kolencentrales worden gesloten. Na de zomer zal Kamp met een voorstel komen voor het sluiten van de centrales. 

Energierekening stijgt miniem 

Een ander rapport laat zien dat een sluiting van alle 5 centrales niet alleen een erg effectieve, maar ook een goedkope manier is om veel CO2 te besparen. Volgens dit rapport zal de energierekening per huishouden in Nederland maximaal worden verhoogd met €14,-, terwijl 75% van de Nederlanders volgens een onderzoek van NUON - eigenaar van een kolencentrale - bereid is om tot €50,- per jaar extra aan energiekosten te betalen. 

De sceptische media laten voornamelijk het bedrag van €7,- miljard vallen als mogelijke kosten van de sloop van de kolencentrales. Dit is een optelsom van de verwachte stijging aan energielasten tussen nu en 2050. Naar verwachting zal de prijs stijgen met €0,4 per kWh, wat resulteert in ongeveer €14,- per jaar. 

Klimaatakkoord Parijs

Het sluiten van de kolencentrales lijkt een noodzakelijk gevolg van het klimaatakkoord in Parijs, waar in is afgesproken dat de temperatuur deze eeuw niet meer mag stijgen dan 1,5 graden. Uit onderzoek is echter ook alweer gebleken dat de gemaakte afspraken hier niet voor zorgen, maar dat deze afspraken ervoor zullen zorgen dat de temperatuur zal tijgen met 2,5 tot 3 graden. In Nederland is in ieder geval door de rechter verplicht om de uitstoot te verminderen met 25% in 2020. Zonder de kolencentrales behalen we het verminderingspercentage van 19%. Met de sluiting van de kolencentrales zou het percentage dus uit moeten komen op 50%. 

Na de zomer zal er duidelijkheid komen over de mogelijke sluiting van de centrales. 

bron | 14-07-2016 @19:13