Niet alleen de toekomst van de natuur en het milieu is onzeker ten gevolge van de klimaatverandering en daarmee gepaard het Klimaatakkoord van Parijs. Ook beleggers lijken in onzekerheid te verkeren. Beursgenoteerde bedrijven schieten veelal tekort in het toelichten over de toekomstige acties omtrent het Klimaatakkoord van Parijs.

Beleggers zijn angstig

Aangezien de CO2-uitstoot zodanig moet worden teruggedrongen dat de opwarming van de aarde voor het einde van de eeuw beperkt blijft tot minder dan 2°C, zullen vele beursgenoteerde bedrijven acties moeten ondernemen. Hierdoor ervaren vele beleggers enige vorm van angst. 

Eumodion stuurt Speerpuntenbrief 2017

Meer duidelijkheid over de gevolgen van klimaatverandering en de consequenties van het Klimaatakkoord van Parijs. Van deze informatie zouden de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen hun beleggers moeten voorzien, aldus Eumodion. Zij hebben een Speerpuntenbrief 2017 opgesteld waarin bovenstaande onder andere naar voren komt en hierop zullen dialogen worden gevoerd met de aangesloten institutionele beleggers. 

Om de institutionele beleggers zo goed mogelijk in te lichten worden ondernemingen aangemoedigd om zowel de risico's als kansen van klimaatverandering voor hun verdienmodel en strategie te analyseren en te beschrijven. Daarnaast zullen de ondernemingen aangespoord worden om de reactie op het Klimaatakkoord van Parijs te registreren. Dit kan worden gedaan in het bestuursverslag dan wel in duurzaamheidsrapportages. 

Daarop verwachten de aangesloten beleggers van Eumedion concrete data en doelstellingen omtrent de klimaatverandering en het Klimaatakkoord van Parijs. 

Meer openheid omtrent recruitmentproces

Het tweede speerpunt dat Eumodion heeft opgesteld heeft betrekking op de diversiteit van besturen en raden van commissarissen en hun functioneren. Meer openheid en inzicht in het recruitmentproces, de gehanteerde selectiecriteria en het diversiteitsbeleid is wat de Eumodion-deelnemers verwachten van de beursgenoteerde ondernemingen. 


 


bron | 11-10-2016 @10:13