Zoals wellicht bekend, is vorig jaar afgesproken dat de gemiddelde temperatuur op aarde met niet meer dan 2 graden Celsius mag stijgen. Voor Nederland betekent dit dat de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80 tot 95 procent moet zijn teruggedrongen. Minister-president Mark Rutte sprak zijn volle vertrouwen uit. De bedrijven lijken iets sceptischer te zijn.

Rutte sprak afgelopen woensdag tijdens de opening van de Nederlandse Klimaattop in Rotterdam. Hij benoemde dat duurzaamheid en economisch gewin tegenwoordig hand in hand gaan. Hij sprak zijn trots uit over de Nederlandse bedrijven, die vooroplopen in de aanpak van klimaatverandering. 

"We zijn hier vandaag voor onszelf, voor onze planeet en voor de volgende generaties. Maar we zijn hier ook voor onze economie. Zoals een slimme jongen bij de kinderklimaattop vorig jaar zei: ga je niet voor het milieu, ga dan voor het geld. Je bent echt goedkoper uit met een Dopper of een beker dan met alleen maar drinkpakjes", aldus Rutte.

Kan Nederland afspraken Klimaatakkoord nakomen?

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma heeft ervoor gezorgd dat de Nederlandse klimaattop zou plaatsvinden. Verschillende Nederlandse organisaties en bedrijven werden hier bijeen gebracht om in debat te gaan over klimaatverandering en het Klimaatakkoord van Parijs. 

Nederland wil onder andere door middel van het opwekken van duurzame energie het Klimaatakkoord nakomen. De realisatie hiervan lijkt echter nog niet in zicht, aldus het CBS. 

Energiebeleid enkel gericht op korte termijn

De organisatoren van de klimaattop in Rotterdam erkenden allen dat er al veel gebeurt, maar veel meer nodig is en het sneller moet. Het energiebeleid in Nederland is versnipperd en legt de focus te veel op de korte termijn, aldus veel grote bedrijven. 

Om bovenstaande reden kwamen 38 bedrijven samen en verenigden zich vervolgens in de Transitiecoalitie. Deze bedrijven willen duidelijkheid en een plan om het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen verwezenlijken. Zij pleiten onder meer voor het opstellen van een klimaatwet, waar concrete doelen staan genoemd tussen de jaren 2030 en 2040. 

"Denk eens terug aan het eerste klimaatverdrag van Kyoto uit 1997. Toen stond het bedrijfsleven op de rem, in Parijs was het bedrijfsleven een drijvende kracht. Dat biedt vertrouwen voor de wereld van 2050", aldus Rutte. 

Image result for industrial area


bron | 26-10-2016 @16:13