Iedereen heeft wel gehoord van CO2 uitstoot, klimaatverandering, broeikasgassen en de opwarming van de aarde. Maar hoe zit het nu precies? In de loop der jaren is het inzicht in de invloed van broeikasgassen behoorlijk veranderd. Als u op zoek gaat naar bronnen of artikelen, dan zijn er zeker ook (oudere) inzichten die anders zijn dan de huidige. En ondanks dat er wetenschappelijk gezien redelijke consensus is over de invloed van onze CO2 uitstoot, wordt de discussie ook nog politiek gevoerd, waarbij bepaalde partijen de menselijke invloed bagatelliseren, en die doen alsof onze invloed op het klimaat een mening is. 

 

Bron CO2 Uitstoot

 
Het is misschien moeilijk te geloven dat mensen het klimaat kunnen veranderen. Maar de mens gebruikt zeer grote hoeveelheden fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zijn koolstofverbindingen die zijn ontstaan uit miljoenen jaren geleden vergane organismen, dus resten van plantaardig en dierlijk leven. Voorbeelden van deze brandstoffen zijn aardolie, aardgas, steenkool, bruinkool en turf. Sinds het begin van de industriële revolutie begon is het gebruik hiervan in razend tempo gegroeid.  
 
De omschakeling van handmatig naar machinaal vervaardigde goederen begon ruim 200 jaar geleden. De uitvinding van de stoommachine zorgde ervoor dat er grootschalige industrie kwam. De welvaart groeide daardoor, maar de concentraties CO2 in de atmosfeer ook. Deze zijn sindsdien met 30% toegenomen. Het huidige verbruik van olie is dan ook 11 miljard liter per dag!
 
Aan de andere kant ontnemen we door ontbossing een voor de natuur gebruikelijke weg om kooldioxide op te nemen. Door ontbossing komt niet alleen meer kooldioxide vrij die in de bomen opgeslagen was, maar zijn er ook minder bomen die kooldioxide kunnen opnemen. Dus aan de ene kant zorgen we voor meer uitstoot van broeikasgassen, aan de andere kant geven we de natuur minder kans om het belangrijkste broeikasgas kooldioxide op te nemen.

 

Effect CO2 Uitstoot 

CO2 behoort tot de belangrijkste broeikasgassen. Zonder broeikasgassen zou het hier gemiddeld -18 graden Celsius zijn. Door de broeikasgassen is het gemiddeld 15 graden Celsius. Daardoor is het leven op aarde zoals we dat nu kennen, mogelijk. Van nature zijn deze broeikasgassen dus al aanwezig. Mensen hebben de uitstoot van deze gassen echter enorm doen toenemen. Wetenschappers noemen dit het ‘versterkte broeikaseffect’. De meeste mensen hebben het gewoon over ‘het broeikaseffect’ als ze over de opwarming van de aarde praten. Maar eigenlijk bedoelen ze dan het extra broeikaseffect.

 

Wat draagt u bij?

De CO2 uitstoot die u zelf veroorzaakt komt vrij bij de opwekking van energie. Voor uw website bijvoorbeeld, is electriciteit nodig die (deels) wordt opgewekt door verbranding van brandstoffen. Daarnaast kunt u ook denken aan alle energie die nodig is voor uw (bedrijfs)processen zoals productie & vervoer. Bij de hele ketenbeschouwing waar CO2 Keurmerk rekening mee houd, nemen we ook de uitstoot me die veroorzaakt wordt door bezoekers van uw website.