Zoals uitgelegd op de pagina's 'Hoe werkt het' en 'Compensatie berekenen' gaat de Stichting CO2keurmerk uit van het aantal pageviews dat een website of een webshop per maand krijgt om de vereiste compensatie te berekenen. Alle vormen van compensatie moeten met een marge genomen worden en de pageviews vormen de meest objectieve en meetbare gegevens om mee te werken.

 

Dit betekent dat de pageviews van aangesloten sites en shops geteld moeten worden, zodat de Stichting de compensatie kan berekenen en kan inkopen bij het FairClimateFund. De telling van de pageviews wordt aangesloten bedrijven op twee manieren aangeboden:

 

1.Plaatsing van het CO2keurmerk logo. In dit bestand is een teller verwerkt die de pageviews bijhoudt. Deze kunt u als aangesloten site of shop ten allen tijde zelf inzien en indien gewenst verifiëren in uw eigen account op de site van het CO2keurmerk.

 

Url naar het plaatje: 

https://www.co2keurmerk.nl/km/TRACKING-CODE/km.png

Als uw site niet via https werkt, kunt u https ook vervangen door http.

 

2.In plaats van het plaatsen van de teller op uw site, kunt u de Stichting ook toegang geven tot uw Google

Analytics account (user "analytics@co2keurmerk.iam.gserviceaccount.com"). Wanneer u in uw Analytics account logt, gaat u naar de te respectievelijke site, vervolgens naar Beheer en u klikt onder Property op 'gebruikersbeheer'. Hier voegt u ons emailadres analytics@co2keurmerk.iam.gserviceaccount.com toe met de laagste rechten 'Lezen en Analyseren'. 

 

Maandelijks ontvangt u van de Stichting een overzicht met pageviews en bijbehorende compensatie. Ziet u een groot verschil tussen uw eigen Analytics en het gerapporteerde aantal (als u onze counter gebruikt)? Kijk dan goed of u het keurmerk(logo) wel op iedere pagina heeft staan. Blijft er desondanks een groot verschil, neem dan contact op.